• slide mindrekonflikter
  • slide stimulertsanser
  • slide fantasikreativitet
  • slide tavarepaa
  • slide grovfinmotorikk
  • slide utfordringertilalle


Velkommen til Gjerdrum Friluftbarnehages hjemmesider!

Gjerdrum friluftsbarnehage ligger ved foten av Romeriksåsen i Gjerdrum kommune - og har fysisk aktivitet og naturopplevelser som sin profil.
På disse sidene vil du finner mye viktig informasjon vedr. vår barnehage og vårt virke.
Dersom du ønsker å se mer av vår hverdag så:
facebook