PRESENTASJON AV GJERDRUM FRILUFTSBARNEHAGE:

Gjerdrum Friluftsbarnehage skal rendyrke friluftskonseptet og ta i bruk omkringliggende ressurser i arbeidet med barna. Gjerdrum Friluftsbarnehage er en to avdelings barnehage som drives av Ulna AS, med plass til 37 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen er sentralt beliggende mellom Bekkeberget og Grønlund kun 2 km fra Ask sentrum. Avdelingene, Småflisa og Skogstua, ligger i skogkanten i Gjerdrum allmenning, rett ved Lysdammen og lysløypa. Med sin flotte beliggenhet innbyr Gjerdrum Friluftsbarnehage til fysisk aktivitet og et nært forhold til naturen.

Barnas hverdag skal preges av trygghet og omsorg, samtidig som de stimuleres fysisk og mentalt. En av nøklene til å gi barna dette er å ha et samspill mellom barn og voksne som er krydret med glede og godt humør.

Vi ønsker at barna skal oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter. Vi vil arbeide for likestilling ved å sørge for at begge kjønn får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet i hverdagen.

Vi er opptatt av å gi barna rike erfaringer innen natur og bevegelse. Dette gjenspeiles i den daglige virksomheten.