Avdelinger

Barnehagen har 2 avdelinger, én for barn i alderen 0-3 år (Småflisa) og én for barn i alderen 3-6 år (Skogstua).

Vi disponerer også et ytterligere fullverdig og tilrettelagt bygg, som vi benytter oss av sporadisk for inndeling av grupper og variert hverdag - så vi har nok kapasitet til å ta imot enda flere barn.