Redusert oppholdsbetaling

Det er mulig å søke kommunen om redusert oppholdsbetaling dersom man kvalifiserer til det. Ta kontakt med oss eller direkte med Gjerdrum kommune for mer informasjon.