Profil :

Gjerdrum Friluftsbarnehage har fysisk aktivitet og naturopplevelser som sin profil. Vi vektlegger bevegelse, kropp og helse. Gjennom lek og andre aktiviteter skal barnehagen bidra til å opparbeide naturglede, nysgjerrighet og motorisk utvikling hos barna.

 «Robuste barn vokser på trær, på steiner og i sølepytter, og særlig om vinteren. De har noen ganger for korte gummistøvler. De har noen ganger skrubbsår»