INFORMASJON OM FORELDRESAMARBEID / FORELDREMEDVIRKNING:


Foreldresamarbeid/medvirkning innebærer at vi i barnehagen arbeider i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem. ( jmfr. Barnehagelovens§1 )
Det innebærer at foreldrene skal ha en reell innflytelse i barnehagen og at de skal få være med å påvirke barnets barnehagehverdag.
Vi ser på foreldrene som en ressurs for barnehagen og på alle foreldre som kompetente og likeverdige. Foreldrene kjenner og kan sitt barn best, og gjennom dem kan vi bli enda bedre kjent med barnet.

For å oppnå et nært og godt samarbeid har vi følgende tiltak:
•    Den daglige dialogen i bringe/ hente situasjonen
•    Tilbud om 2 foreldresamtaler i året, og ellers etter behov.
•    Vi avholder 2 foreldremøter i året, og flere arrangementer der foreldrene deltar.
•    Vi tilbyr redusert betaling til de som har behov for det ( etter fastsatte inntektsregler)