ÅRSPLANENS FORMÅL:

En årsplan har flere funksjoner:
•    Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning.
•    Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes muligheter til å påvirke og følge med i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.
•    Den er grunnlaget for kommunens tilsyn med barnehagen
•    Den skal gi informasjon barnehagens pedagogiske arbeid.

Vår årsplan følger budsjettåret. Dette for at vi skal kunne gjøre de innkjøpene som vi eventuelt trenger for å kunne gjennomføre våre planer. Årsplanen vil dermed også kunne være et styringsdokument for våre innkjøp det aktuelle året.

En god årsplan skal ha sine synlige spor i barnehagen. Det vil si at foreldrene skal gjennom samtaler med barna/det de opplever i hente/bringe situasjonene og de daglige samtalene de har med personalet kunne kjenne igjen innholdet i årsplanen i barnehagehverdagen.

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden.